Een Frans handgeschreven testamentje met grote gevolgen

Ik denk dat er in Nederland en Frankrijk heel wat handgeschreven Franse testamentjes rondzwerven, diep in lades en kasten weggestopt. Franse notarissen toveren bij de overdracht van een woning in Frankrijk meestal een vel papier tevoorschijn dat u moet overschrijven: een Frans testament.

Geheel ten onrechte stellen veel Franse notarissen namelijk dat het Nederlandse testament niet geldt voor bezit in Frankrijk. Heeft u ook zo’n handgeschreven testament in de la liggen? Dat kan grote gevolgen hebben. Zeker met de nieuwe Europese erfrechtvordering, waarmee erfenissen volgens nieuwe regels worden afgewikkeld.

testamentEen voorbeeld uit de praktijk:

Frans en Ria zijn al twintig jaar gelukkig getrouwd. Het is hun tweede huwelijk en allebei hebben ze twee kinderen uit hun eerste huwelijk. Samen hebben ze geen kinderen gekregen. Een typisch samengesteld gezin dus, zoals je ze heden ten dage vaak ziet. Omdat ze alle vier de kinderen gelijk willen behandelen, hebben zij in 2003 in Nederland een langstlevende testament gemaakt. Bij overlijden van de langstlevende zou de helft van Frans naar zijn kinderen gaan en de helft van Ria naar haar kinderen, een zogenaamd tweetrapstestament. Ze hebben hier met hun Nederlandse notaris veel zorg aan besteed.

In 2005 kopen Frans en Ria een huis in Frankrijk. De Franse notaris haalt het papiertje uit zijn lade dat ze moeten overschrijven. Hij verzekert hun dat de langstlevende op deze manier naar Frans recht optimaal beschermd zal zijn tegen aanspraken van de kinderen, voor wat betreft het Franse bezit.

Enkele jaren later besluiten Frans en Ria zich definitief te vestigen in Frankrijk en hun hele Nederlandse bezit te verkopen. Ze zijn inmiddels bijna het hele jaar door in Frankrijk en voelen zich helemaal thuis in hun dorpje. Na enkele onbezorgde jaren in Frankrijk overlijdt Frans in 2016. Ria wendt zich, samen met de vier kinderen, tot de Nederlandse notaris en overhandigt haar niet alleen het Nederlandse testament uit 2003, maar ook het Franse handgeschreven testamentje uit 2005.

Doordat Frans en Ria inmiddels hun hele bezit in Frankrijk hadden en zowel het Nederlandse als het Franse testament nooit meer herroepen hebben, kan de Nederlandse notaris slechts concluderen dat het Franse testament het enige geldige testament is. Het is immers van latere datum.

Ria is verbijsterd. Hun zorgvuldig opgezette plan om alle kinderen gelijk te behandelen na het overlijden van hen beiden, is teniet gedaan door dat ene Franse testamentje. Nu is niet Ria enig erfgename, maar de kinderen van Frans! Het enige dat voor Ria overblijft is het vruchtgebruik. Gelukkig heeft Ria een goede relatie met alle kinderen en kwamen ze in onderling overleg tot een goede oplossing. Maar ik zou ze de kost niet willen geven waar de verhoudingen zo slecht zijn, dat het vinden van een oplossing bijna onmogelijk is.

Dat Franse testamentje kan dus grote gevolgen hebben. Ligt er bij u ook nog zo’n handgeschreven papiertje in een la? En heeft u daarnaast een Nederlands testament? Laat u dan goed adviseren over de gevolgen daarvan en tref tijdig maatregelen. Dan weet u zeker, dat na overlijden alles zo wordt afgehandeld als u zelf wilde.

* Uit privacy-overwegingen zijn de namen van Frans en Ria gefingeerd

Mw. mr. Monique Rombouts is verbonden als Frankrijknotaris bij het kantoor van van Gogh notarissen & adviseurs.

 

De SARL, een update

Alweer geruime tijd geleden heb ik hier een stukje gepubliceerd over de Franse SARL  Recent zijn er wat aanpassingen in de regels gekomen die een gedeetelijke herschrijving van dit artikel noodzakelijk maken.

sarlDe Société À la Responsabilité Limitée (SARL) lijkt sprekend op de Nederlandse flex-B.V. en wordt opgericht door minimaal twee natuurlijke personen of rechtspersonen (associés). Er is een minimum bedrijfskapitaal vereist van €1, waarvan tenminste 20% gestort moet zijn op de datum voorafgaande aan de oprichting van het bedrijf en wel op een geblokkeerde bankrekening. Dat geld wordt pas weer vrijgegeven zodra het bewijs van inschrijving (extrait k-bis)  is afgegeven en de SARL dus uit de oprichtingsfase (in het Frans: en formation, ook wel afgekort tot e.f.) treedt. Tot zover is er niets veranderd… Lees verder

Notaris vraag

Een vraag omtrent de koop van huis in Frankrijk. Wat is de beste mogelijkheid om het financieel te regelen als er 2 gezinnen zijn ofwel de ouders en de dochter getrouwd met allebei een deel betalen of apart en het dan later regelen

Groeten Jan

Chambres d’hôtes: is het wel of geen bedrijf?

Een paar weken geleden heb ik hier een artikel geplaatst over de juiste bedrijfsvorm voor een chambres d’hôtes (zie http://www.francofiel.nl/archives/7231), maar daarin opgemerkt dat eerst de vraag moet worden beantwoord of er wel sprake is van een bedrijfsmatige exploitatie of niet. Ik heb beloofd hierop terug te komen. Bij deze…

Lees verder

Huis kopen frankrijk

hallo allemaal ik zal me even voorstellen mijn naam is jan getrouwd en ga een huis kopen met mijn vrouw en schoon ouders wat is volgens jullie de beste manier om dit notarieel en snel te regelen

De juiste bedrijfsvorm voor een chambres d’hôtes

bedrijfsvormMet grote regelmaat assisteren we Nederlanders die een chambres d’hôtes beginnen of overnemen in Frankrijk; in de loop van de jaren hebben we al ruim honderd (letterlijk!) chambres d’hôtes begeleid. Eerst stellen we vast of de klant beter af is met een exploitatiebedrijf of met belastingaangifte als bijverdienste ( ik zal over deze keuze eens een afzonderlijk stukkie schrijven). En in het eerste geval komt dan onvermijdelijk de vraag: ‘welke bedrijfsvorm dan?’

Er bestaan 22 verschillende bedrijfsvormen in Frankrijk. Voor kleine toeristische bedrijven (lees: minder dan €240.000/jaar aan omzet en minder dan 5 personeelsleden) komen er een vijftal in aanmerking: de micro-entreprise (ME), de entreprise individuelle (EI), de EIRL, de SARL en de EURL. Onder hele bijzondere omstandigheden (en dat zijn echt grote uitzonderingen) zouden ook nog de SNC, de SAS en de SASU in aanmerking kunnen komen. Vrees niet: ik ga ze hier niet allemaal bespreken! Wat ik overigens niet opnoem is de auto-entrepreneur: die bedrijfsvorm is sinds eind 2015 niet meer toegestaan voor kleine toeristische bedrijven….

Lees verder

Défense de cracher par terre…

sylvainRuwe graniet en hemelsblauwe hortensia’s. Oerland aan de zee, waar het hart van Merlijn nog zacht klopt, gevangen door de oude Keltische bezwering van zijn fee Viviane… Bretagne is magisch en spreekt me zeer aan. Het is me dan ook volkomen duidelijk waarom Goscinny, de vader van Astérix, diens onoverwinnelijk (Gallisch?) dorp juist dáár heeft gesitueerd.

Doordat het zich pas heel laat bij het Franse koninkrijk aansloot – door de trouwring, niet door het zwaard! – is Bretagne altijd een plek apart gebleven, exotisch en vreemd, met zeer levende tradities, legendes, taal. Hoewel, taal…

Lees verder