Spring naar inhoud

Over Monique Rombouts

Monique Rombouts – http://www.frankrijknotaris.nl

In Nederland en Frankrijk zwerven heel wat handgeschreven Franse testamentjes rond, diep in lades en kasten weggestopt. Franse notarissen toveren bij de overdracht van een woning in Frankrijk meestal een vel papier tevoorschijn dat u moet overschrijven: een Frans testament.

Geheel ten onrechte stellen veel Franse notarissen namelijk dat het Nederlandse testament niet geldt voor bezit in Frankrijk. Heeft u ook zo’n handgeschreven testament in de la liggen? Dat kan grote gevolgen hebben. Zeker met de nieuwe Europese erfrechtvordering, waarmee erfenissen volgens nieuwe regels worden afgewikkeld.

testamentEen voorbeeld uit de praktijk:

Frans en Ria zijn al twintig jaar gelukkig getrouwd. Het is hun tweede huwelijk en allebei hebben ze twee kinderen uit hun eerste huwelijk. Samen hebben ze geen kinderen gekregen. Een typisch samengesteld gezin dus, zoals je ze heden ten dage vaak ziet. Omdat ze alle vier de kinderen gelijk willen behandelen, hebben zij in 2003 in Nederland een langstlevende testament gemaakt. Bij overlijden van de langstlevende zou de helft van Frans naar zijn kinderen gaan en de helft van Ria naar haar kinderen, een zogenaamd tweetrapstestament. Ze hebben hier met hun Nederlandse notaris veel zorg aan besteed. ...lees verder "Een Frans handgeschreven testamentje met grote gevolgen"

1

Richard en Marion hebben een mooi huis in Frankrijk, dat zij met bloed, zweet en tranen in de loop van de jaren hebben verbouwd tot een mooi paleisje. Compleet met atelier waar zij beiden hun hobby’s (Richard doet aan beeldhouwen en Marion schildert) met passie uitoefenen. Ook hebben zij een aanzienlijke kunstverzameling die met grote zorgvuldigheid wordt geëtaleerd door hun hele huis.

Hun ultieme droom is dat na hun overlijden hun paleisje in stand wordt gehouden en in het bezit blijft van de familie en dat hun kinderen en later ook hun kleinkinderen, hiervan – net als zij – kunnen blijven genieten. Dit willen zij dan ook in hun testamenten laten vastleggen.

Met grote regelmaat spreken cliënten de wens uit dat hun huis in Frankrijk behouden blijft voor de familie. Het huis wat al generaties lang in de familie zit of het opknaphuis waar zij jarenlang aan gewerkt hebben om het precies zo te krijgen zoals in hun dromen, het huis waar emoties en lief en leed zijn gedeeld.... ...lees verder "Een huis in Frankrijk van generatie op generatie…. of toch niet"

scheidingJoris (50) en Babette (48) besluiten na 25 jaar huwelijk te gaan scheiden. Hun twee kinderen, Bas en Mark, zijn op dat moment 23 en 21 jaar. Zij zijn het snel met elkaar eens over de verdeling en leggen alles vast in een echtscheidingsconvenant, opgesteld door een advocaat. Daarin wordt vermeld dat zowel de woning in Nederland als het vakantiehuis in de Dordogne naar Joris gaat en dat hij daarvoor Babette uitkoopt voor een bedrag van € 125.000,00.

Joris en Babette krijgen van hun advocaat het advies dat zij alles gewoon  bij een Nederlandse notaris kunnen regelen. Franse notarissen zijn immers veel  te duur.

...lees verder "Een vergeten scheiding…."

3

testamentDavid (50) jaar woont samen met Marianne als hij 3 jaar geleden te horen krijgt dat hij longkanker heeft en dat zijn kans op herstel klein is. David gaat de behandeling optimistisch in en lange tijd gaat het goed en genieten hij en Marianne volop van elkaar en van het leven.

De woning in Utrecht waarin David en Marianne wonen is eigendom van David. Ook bezit David een prachtige Mas in Zuid Frankrijk die hij exploiteert als Gîtes en Chambres d’hôtes en waar hij en Marianne zelf ook regelmatig verblijven.

Uit een eerdere kortstondige relatie heeft David een zoon, Jesper, nu 30 jaar. Jesper heeft al lang geleden het contact met David verbroken.

Kort geleden heeft David te horen gekregen dat er geen behandeling meer mogelijk is voor hem en de artsen adviseren hem om snel zijn zaken te regelen.

Geschrokken wenden zij zich voor advies tot hun eigen notaris en leggen hun situatie uit. David is heel duidelijk in zijn wensen. Marianne moet zijn enige erfgename worden en zo min mogelijk erfbelasting hoeven te betalen. Maar bovenal is het David grootste wens dat zijn zoon Jesper niets van zijn vermogen krijgt.

...lees verder "Fout getrouwd ?"

26

De verschillen tussen het Franse en het Nederlandse erfrecht zijn enorm. Dit is vooral te merken bij de afwikkeling van een erfenis met een tweede woning in Frankrijk.

Een voorbeeld:

Image 9Jos (78) en Paula (72) zijn getrouwd in gemeenschap van goederen en wonen in hun koopwoning in Almere. Zij hebben 2 kinderen,  Joost van 42 en Peter van 40. Beide zonen zijn gelukkig getrouwd, ook in gemeenschap van goederen. Twintig jaar geleden hebben Jos en Paula een vakantiewoning gekocht in Frankrijk, een authentiek Frans huis in de Morvan. Daar brengen zij een groot deel van het jaar door. Ook hun kinderen maken regelmatig gebruik van dit huis.

...lees verder "De afwikkeling van een nalatenschap met een tweede woning in Frankrijk"

51

Extra vrijstelling van 20% en heffing op bouwgronden geschrapt

Naar aanleiding van de recente beslissing van de Conseil Constitionnel werd artikel 15 van de Loi de FInance 2013  helemaal van tafel geveegd, waardoor niet alleen het nieuwe voorziene stelsel voor bouwgronden geschrapt werd, maar ook de extra vrijstelling van 20% op andere onroerende goederen dan bouwgronden.

De intentie van president Hollande is om hiervoor met alternatieven te komen, maar dat is op dit moment hoogst onzeker.

...lees verder "Update omtrent plus value regeling"

1

Naar aanleiding van de recente publicatie van de voorstellen voor de belastingplannen 2013 en de vele vragen die mij zijn gesteld. zal ik in deze bijdrage een update geven van de laatste stand van zaken met betrekking tot de plus value. Op 28 september jl. zijn de voorstellen voor de belastingplannen 2013 aangekondigd, met daarin twee belangrijke nieuwe maatregelen aangaande de plus value-belasting.


Let wel, dit zijn aangekondigde voorstellen, nog geen definitieve nieuwe wetten. Zoals we in Franrkijk soms wel gewend zijn, kan het dus nog altijd veranderen!

"Choq d'offre"

De regering heeft zichzelf ten doel gesteld om 500.000 nieuwe woonruimtes te creëren,  waarvan 150.000 sociale woonruimtes. Om dit doel te kunnen bereiken, wordt een zogenaamd "Choq d'offre" in het leven geroepen, in de hoop dat hiermee de onroerend goed markt een boost krijgt vanaf 2013.

Deze Choq d'offre bestaat uit twee onderdelen:

1. een hervorming op het gebied van de plus value-regeling voor bouwterreinen

Deze hervorming is tweeledig. Vanaf 2015 zal de opgebouwde plus value op bouwterreinen worden belast tegen een tarief van 19%. Aan de andere kant zal vanaf  1 januari 2013 voor de verkoop van bouwterreinen het systeem van de oplopende aftrek (naar een volledige aftrek na 30 jaar) worden afgeschaft. De opgebouwde plus value blijft derhalve volledig belast.

Als overgangsmaatregel is wel bepaald dat voor overeenkomsten die zijn aangegaan middels een promesse de vente voor 1 januari 2013, de trapsgewijze aftrek nog wel zal gelden, mits de acte authentique bij de notaris getekend is voor 1 januari 2014.

2. een eenmalig aftrek van 20%

Vanaf 1 januari 2013 wordt een extra aftrekpost in het leven geroepen van 20% op de plus value voor onroerend goed, met uitzondering van bouwterreinen.  De overige regels (vrijstelling voor hoofdwoning, tarief 19%, vrijstelling na 30 jaar) blijven gehandhaafd.  We gaan dus niet terug naar het systeem van voor 2004.  De aftrek mag alleen worden genomen over de plus value-belasting, niet over de sociale lasten.

Rekenvoorbeeld (gelijk aan mijn vorige artikel)

Iemand verkoopt zijn tweede woning 25 jaar na aankoop voor een prijs van € 400.000,00. De woning is aangekocht voor een prijs van € 100.000,00.

Berekening bruto- plus value:

-          Verkoopprijs € 400.000,00

-          Aankoopprijs €100.000,00

-          Aankoopkosten (frais d’acquisition) € 7.500,00 (7,5%)

-          Verbouwingskosten € 15.000,00 (15%)

Gecorrigeerde aankoopprijs € 100.000,00 + € 7.500,00 + € 15.000,00 = € 122.500,00.

Bruto plus value: €400.000,00 -€ 122.500,00 = € 277.500,00

 

Berekening belastbare plus value:

25 jaar betekent een vrijstelling van 60% (12 x 2% + 7 x 4% + 8%) x € 277.500,00 = € 166.500,00

Belastbare plus value: € 277.500,00 - € 166.500,00 = € 111.000,00

Extra aftrek van  20%: € 111.000,00 - €22.200,00 = € 88.800,00

 

Belasting plus value:

€ 16.872,00 (19% x € 88.800,00)

€ 17.205,00 (15,5% x € 111.000,00)

Totaal te betalen: € 16.872,00 + € 17.205,00 = € 34.077

 

Zonder deze extra vrijstelling zou u betalen:

€ 21.090,00 (19% x € 111.000,00)

€ 17.205,00 (15,5% x € 111.000,00)

Totaal te betalen: € 21.090,00 + € 17.205,00 = € 38.295

 

VOORDEEL: € 38.295,00 - € 34.077,00 = € 4.218,00

Auteur: mr. Monique Rombouts, notaris bij Van Gogh notarissen & adviseurs

 

4

Na het schrijven van mijn voorgaand artikel is in de ministerraad aangekondigd dat er in 2013 een herziening van de plus value zal plaatsvinden. Hoe dit definitief gaat uitpakken is nog even koffiedik kijken.

Het blijft daarom de vraag of het zinvol is te wachten met een verkoop van uw woning of toch over te gaan tot verkoop nu het in de huidige markt niet vanzelfsprekend is dat op korte termijn een koper kan worden gevonden.

Auteur: mr. Monique Rombouts, notaris bij Van Gogh notarissen & adviseurs

40

Inleiding

Zoals reeds aangekondigd in mijn vorige artikel, zal ik in deze bijdrage de huidige plus value-regeling uiteenzetten en verduidelijken met een rekenvoorbeeld.

Wat is plus value

De plus value is simpelweg gezegd het verschil tussen de verkoopopbrengst en de aankoopprijs van uw woning in Frankrijk. Over deze verkoopwinst betaalt u een belasting. De berekende verkoopwinst kan naar boven of beneden worden gecorrigeerd.

Uitzonderingen op de regel

Slechts in een aantal gevallen zal de verkoopwinst onbelast zijn, te weten in de navolgende situaties:

...lees verder "De plus value regeling na 1 februari 2012"

3

Forse verhoging plus value aangenomen door Assemblée Nationale.

Uw huis in Frankrijk verkocht? Probeer de levering bij de notaris nog voor half augustus 2012 te realiseren !

...lees verder "Forse verhoging plus value.."

5

Verlaging van de vrijstelling binnen Frans erfrecht:

De door Franois Hollande voorgestelde maatregelen op het gebied van de vrijstellingen voor kinderen voor erf- en schenkbelasting is aangenomen door het wetgevingsorgaan.

...lees verder "Verzwaring Frans erf- en schenkbelasting voor kinderen."

102

Frankrijk kent een behoorlijk aantal ”maisons secondaires” met Nederlandse eigenaren. Niet alle Nederlanders staan stil bij de gevolgen die de aankoop van een woning in Frankrijk heeft voor hun erfenis. Tussen Nederland en Frankrijk bestaan op erfrechtelijk gebied behoorlijke verschillen. Is het in Nederland opgemaakte testament wel geldig in Frankrijk? Welk erfrecht is van toepassing op uw woning in Frankrijk.

Op dit moment worden deze vragen nog beantwoord aan de hand van het Internationaal Privaatrecht van Frankrijk en Nederland. Zij hanteren beide hun eigen regels die bepalen welk recht van toepassing is. Regels die met elkaar kunnen botsen, waardoor de afwikkeling van de nalatenschap een ingewikkelde en dure aangelegenheid kan worden.

Naar huidig recht bestaat de kans dat een kind dat naar Nederlands recht slechts een geldvordering heeft op de langstlevende ouder, toch op grond van Frans erfrecht aanspraak kan maken op de eigendom van de woning in Frankrijk, zelfs indien er expliciet in het testament een rechtskeuze is gemaakt voor Nederlands recht. Frankrijk erkent deze rechtskeuze namelijk niet indien deze indruist tegen de Franse legitieme rechten van de kinderen.

Aan deze problematiek komt binnenkort een einde, als de Europese Erfrechtverordening in werking zal treden. Deze verordening is op 13 maart 2012 door het Europese parlement en op 7 juni 2012 door de Europese Raad aangenomen. Besloten is dat over 3 jaar alle Europese landen (met uitzondering van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk) de nieuwe verordening binnen hun regelgeving moeten hebben geïmplementeerd.

Als uitgangspunt hanteert de Erfrechtverordening de regel dat op de gehele erfopvolging het recht van toepassing is van de “gewone verblijfplaats van de overledene op het moment van overlijden”, tenzij er nauwere banden bestaan met een ander land, dan is het recht van dat land van toepassing. Voorts biedt de Erfrechtverordening de mogelijkheid om bij testament een rechtskeuze te maken voor het recht van het land waarvan de overledene ten tijde van de keuze of ten tijde van zijn overlijden de nationaliteit bezit. Voor de Nederlander die in Frankrijk woont of een (tweede) woning bezit in Frankrijk dus de mogelijkheid om te kiezen voor het Nederlandse recht.

Dit betekent een groot aantal voordelen. Door een rechtskeuze te maken voor het Nederlands recht, zal de gehele nalatenschap door dat recht worden beheerst, waaronder dus ook de afwikkeling. Bovendien biedt dit de Nederlander het voordeel om de strenge Franse regelgeving omtrent de legitieme rechten van de kinderen te omzeilen. Door het maken van een rechtskeuze kan gekozen worden voor het recht dat het beste past bij uw persoonlijke situatie.

Aan de hand van twee voorbeelden zal ik duidelijk maken hoezeer het Franse en het Nederlandse erfrecht van elkaar verschillen en welk verschil gemaakt kan worden door het opnemen van een rechtskeuze in uw testament.

Voorbeeld 1

Echtgenoten met al dan niet gemeenschappelijke kinderen willen de positie van de langstlevende optimaal beschermd hebben.

Frans recht

Het optimaliseren van de positie van de langstlevende is mogelijk door het maken van huwelijksvoorwaarden met een zogenaamde “clause d’attribution”, maar enkel wanneer er uitsluitend gemeenschappelijke kinderen zijn. Laat de overleden echtgenoot ook kinderen uit een eerder huwelijk na, dan bieden huwelijksvoorwaarden geen oplossing. Een testament is zeker geen oplossing, omdat de kinderen hun legitieme rechten in goederen kunnen blijven opeisen.

Nederlands recht

Het Nederlandse erfrecht biedt wat dat betreft meer mogelijkheden. Het testament kan zo worden opgesteld dat de langstlevende eigenaar wordt van alle goederen van de nalatenschap. De kinderen ontvangen slechts een geldvordering, opeisbaar bij overlijden van de langstlevende. Dit kan zelfs geregeld worden indien het niet de eigen kinderen zijn van de langstlevende, maar stiefkinderen.

In dit voorbeeld ligt een rechtskeuze voor het Nederlands recht dus voor de hand.

 

Voorbeeld 2

Samenwoner met al dan niet gemeenschappelijke kinderen willen de positie van de langstlevende optimaal beschermd hebben.

Frans recht

De langstlevende samenwonende partner heeft in Frankrijk geen enkele wettelijk erfrechtelijke positie. Aangezien de kinderen van de eerstoverleden partner hun legitieme in natura en in volle eigendom hebben, kan de langstlevende partner slechts het beschikbaar deel in volle eigendom verkrijgen (1/2, 1/3 of ¼, afhankelijk van het aantal kinderen).

Nederlands recht

Het Nederlands erfrecht biedt de mogelijkheid om de langstlevende partner te benoemen tot enig erfgenaam. Indien de overledene en diens partner een notarieel samenlevingscontract hebben afgesloten, kan dwingend rechtelijk worden bepaald dat de legitieme vordering van de kinderen pas opeisbaar is bij overlijden van de langstlevende, ook als het niet gemeenschappelijke kinderen zijn.

In dit voorbeeld ligt een rechtskeuze voor het Nederlands recht voor de hand.

Conclusie:

Door het doen van een rechtskeuze voor het Nederlandse erfrecht kunnen veel moeilijkheden bij het overlijden worden voorkomen. De erfrechtverordening heeft geen invloed op de fiscaliteit. Frankrijk blijft successierecht heffen over de in Frankrijk gelegen woning.

Ook al zal de inwerkingtreding pas over 3 jaar officieel zijn, het is nu al mogelijk om hierop vooruit te lopen door bij testament een rechtskeuze te doen. Hiermee voorkomt u dat u - door omstandigheden als bijvoorbeeld dementie, geestelijke achteruitgang et cetera  – niet meer in de gelegenheid bent om uw testament aan te passen en u dus gebonden bent aan de strenge regels van het Franse erfrecht.

notaris mr. Monique Rombouts , Van Gogh notarissen & adviseurs