Spring naar inhoud

In Nederland en Frankrijk zwerven heel wat handgeschreven Franse testamentjes rond, diep in lades en kasten weggestopt. Franse notarissen toveren bij de overdracht van een woning in Frankrijk meestal een vel papier tevoorschijn dat u moet overschrijven: een Frans testament.

Geheel ten onrechte stellen veel Franse notarissen namelijk dat het Nederlandse testament niet geldt voor bezit in Frankrijk. Heeft u ook zo’n handgeschreven testament in de la liggen? Dat kan grote gevolgen hebben. Zeker met de nieuwe Europese erfrechtvordering, waarmee erfenissen volgens nieuwe regels worden afgewikkeld.

testamentEen voorbeeld uit de praktijk:

Frans en Ria zijn al twintig jaar gelukkig getrouwd. Het is hun tweede huwelijk en allebei hebben ze twee kinderen uit hun eerste huwelijk. Samen hebben ze geen kinderen gekregen. Een typisch samengesteld gezin dus, zoals je ze heden ten dage vaak ziet. Omdat ze alle vier de kinderen gelijk willen behandelen, hebben zij in 2003 in Nederland een langstlevende testament gemaakt. Bij overlijden van de langstlevende zou de helft van Frans naar zijn kinderen gaan en de helft van Ria naar haar kinderen, een zogenaamd tweetrapstestament. Ze hebben hier met hun Nederlandse notaris veel zorg aan besteed. ...lees verder "Een Frans handgeschreven testamentje met grote gevolgen"

1

Richard en Marion hebben een mooi huis in Frankrijk, dat zij met bloed, zweet en tranen in de loop van de jaren hebben verbouwd tot een mooi paleisje. Compleet met atelier waar zij beiden hun hobby’s (Richard doet aan beeldhouwen en Marion schildert) met passie uitoefenen. Ook hebben zij een aanzienlijke kunstverzameling die met grote zorgvuldigheid wordt geëtaleerd door hun hele huis.

Hun ultieme droom is dat na hun overlijden hun paleisje in stand wordt gehouden en in het bezit blijft van de familie en dat hun kinderen en later ook hun kleinkinderen, hiervan – net als zij – kunnen blijven genieten. Dit willen zij dan ook in hun testamenten laten vastleggen.

Met grote regelmaat spreken cliënten de wens uit dat hun huis in Frankrijk behouden blijft voor de familie. Het huis wat al generaties lang in de familie zit of het opknaphuis waar zij jarenlang aan gewerkt hebben om het precies zo te krijgen zoals in hun dromen, het huis waar emoties en lief en leed zijn gedeeld.... ...lees verder "Een huis in Frankrijk van generatie op generatie…. of toch niet"

3

SCIWe wensen een draaiend vakantiekamp met gites en restaurant aan te kopen in de bourgogne streek. Het onroerend goed is nu ondergebracht in een SCI. Dit onroerend goed bestaat uit een weide van 20 hectare, een bebouwbare oppervlakte van 8 hectare met daarop 4 chalets die verhuurt worden als gites, de privéwoning en een restaurant met een licence IV.

Daarenboven hebben de huidige eigenaars een SARL als bedrijfsvorm die huurt van de SCI... hoe dat precies in mekaar steekt blijft een beetje een raadsel...Wij hebben de indruk dat de huidige eigenaars zelf niet echt goed op de hoogte zijn van hoe het één en ander in elkaar steekt. Immers, ze zijn recent in Nevers bij de impots inlichtingen gaan nemen ivm hun verkoop en nu blijkt (uiteraard) dat ze bij de verkoop van hun SCI, een ferme taxe sur plus valeur mogen betalen. Daarop hebben ze dus besloten hun SCI te behouden (er een slapende vennootschap van te maken) waarbij wij alleen het naakte onroerend goed kopen. Kan dit zonder meer? Of zonder verdere verrassingen?

Wat dienen wij dan verder te doen om dit draaiende vakantiekamp verder uit te baten? Voor zover ik hier al gelezen heb is een SCI geen echte noodzaak meer.

Wat betreft de licence IV, deze staat op naam van de SARL. Indien wij de SARL niet wensen over te nemen, wat gezien de kleine omzet van €81500,- ons ook niet echt nodig lijkt, kan de licence op onze naam komen of gaat dat niet zomaar?

Wij zouden eerder verder werken in het regime van entrepreneur, maar het welke moeten we nog uitmaken…Wat zou U aanbevelen volgens onze bedoeling : uitbaten gites, en het restaurant enkel voor de gasten van de gites?

Goed nieuws: per 1 januari 2015 hoeven inwoners van de EU geen fiscaal vertegenwoordiger (représentant fiscale) meer in te schakelen bij de verkoop van hun huis van boven de 150.000 euro in Frankrijk.

Tot verrassing van velen is vandaag een wetsvoorstel aangenomen dat inwoners van de EU per 1 januari 2015 bevrijdt van de verplichting om bij de verkoop van Frans onroerend goed een représentant fiscale (fiscaal vertegenwoordiger) in te schakelen. Dat is goed nieuws voor wie zijn Franse woning verkoopt. Een van de minst welkome gasten bij de woningverkoop zal zich niet meer opdringen...

Vooraf: al jaren was ik kritisch over het fenomeen van de fiscaal vertegenwoordiger, omdat ik keer op keer zag hoe slecht zij hun werk deden voor mijn cliënten die ik juridische begeleid bij de verkoop van hun Franse huis. De goede(n) niet te na gesproken, kenmerken de meer bekende, grotere kantoren zich stuk voor stuk door een volmaakt gebrek aan klantvriendelijkheid, accuratesse en professionele betrokkenheid. Die ‘n’ achter ‘goede’ staat niet voor niets tussen haakjes; in de vijftien jaar dat mijn praktijk bestaat heb ik welgeteld één kantoor leren kennen met wie het prettig samenwerken was. Dat dit kantoor moge begrijpen dat mijn kritiek niet op hun inzet is gericht inzet…

De représentant fiscale – een opgedrongen dienstverlener

De Franse wetgeving bepaalt dat niet-ingezetenen van Frankrijk een fiscaal vertegenwoordiger moeten inschakelen bij allerlei zaken waarbij Franse belasting(heffing) aan de orde is. Deze vertegenwoordiger is een door de Franse overheid geaccrediteerde private onderneming, die ...lees verder "Rol représentant fiscale uitgespeeld"

scheidingJoris (50) en Babette (48) besluiten na 25 jaar huwelijk te gaan scheiden. Hun twee kinderen, Bas en Mark, zijn op dat moment 23 en 21 jaar. Zij zijn het snel met elkaar eens over de verdeling en leggen alles vast in een echtscheidingsconvenant, opgesteld door een advocaat. Daarin wordt vermeld dat zowel de woning in Nederland als het vakantiehuis in de Dordogne naar Joris gaat en dat hij daarvoor Babette uitkoopt voor een bedrag van € 125.000,00.

Joris en Babette krijgen van hun advocaat het advies dat zij alles gewoon  bij een Nederlandse notaris kunnen regelen. Franse notarissen zijn immers veel  te duur.

...lees verder "Een vergeten scheiding…."

3

testamentDavid (50) jaar woont samen met Marianne als hij 3 jaar geleden te horen krijgt dat hij longkanker heeft en dat zijn kans op herstel klein is. David gaat de behandeling optimistisch in en lange tijd gaat het goed en genieten hij en Marianne volop van elkaar en van het leven.

De woning in Utrecht waarin David en Marianne wonen is eigendom van David. Ook bezit David een prachtige Mas in Zuid Frankrijk die hij exploiteert als Gîtes en Chambres d’hôtes en waar hij en Marianne zelf ook regelmatig verblijven.

Uit een eerdere kortstondige relatie heeft David een zoon, Jesper, nu 30 jaar. Jesper heeft al lang geleden het contact met David verbroken.

Kort geleden heeft David te horen gekregen dat er geen behandeling meer mogelijk is voor hem en de artsen adviseren hem om snel zijn zaken te regelen.

Geschrokken wenden zij zich voor advies tot hun eigen notaris en leggen hun situatie uit. David is heel duidelijk in zijn wensen. Marianne moet zijn enige erfgename worden en zo min mogelijk erfbelasting hoeven te betalen. Maar bovenal is het David grootste wens dat zijn zoon Jesper niets van zijn vermogen krijgt.

...lees verder "Fout getrouwd ?"

3

De belastingdienst heeft onlangs officieel laten weten, dat u als fiscaal inwoner van Frankrijk uiterlijk 27 mei 2013 mei uw inkomsten over 2012 moet indienen. Als u elektronisch aangifte doet, mag dat nog iets later. Als u als Belg of als Nederlander fiscaal niet in Frankrijk gevestigd bent, maar aangifte moet doen van bijvoorbeeld Franse huur- of beroepsinkomsten moet u uiterlijk 17 juni 2013 uw aangifte indienen. U krijgt dan geen extra termijn als u dit digitaal doet.

Impots470

Als u zich vorig jaar in Frankrijk heeft gevestigd, moet u dit jaar eerst een Franse aangifte (= déclaration des revenus) opmaken en indienen. De belastingdienst stuurt namelijk niet automatisch een voorgedrukt aangifteformulier naar u toe. U moet er het eerste jaar zelf voor zorgen dat er een aangifte wordt opgemaakt en ingediend. Ook is er het eerste jaar in principe geen mogelijkheid tot elektronische aangifte, omdat er nog geen fiscale registratienummers of een fiscaal referentie-inkomen zijn bepaald. Dit nummer en dit referentie-inkomen ontvangt u pas nadat u voor het eerst een papieren aangifte hebt gedaan. Blanco aangifteformulieren kunt u opvragen bij uw lokaal belastingkantoor, via de website van de belastingdienst of via uw Franse accountant / belastingadviseur.

Sinds dit aanslagjaar moet u rekening houden met een nieuwe tariefschijf van 45%, die van toepassing is op een netto inkomen per “part” van meer dan 150.000 €. De inkomstenbelasting wordt berekend op basis van de ‘quotient familial’ ; hierbij wordt rekening gehouden met de gezinssamenstelling en met het aantal personen die fiscaal ten laste komen en overeenkomstig het aantal “parts”.

Dit jaar moet u ook rekening houden met nieuwe belastingmodaliteiten van dividend- en rente-inkomsten. Dergelijke inkomsten die vanaf dit jaar worden ontvangen, worden voortaan in 2 stappen belast.
De dividenden worden in eerste instantie verplicht onderworpen aan een ‘prélèvement à la source’  ofwel aan een inhouding aan de bron van 21%. Dit vormt niet langer de eindbelasting, maar feitelijk puur een voorschot op de “eigenlijke” inkomstenbelasting. Deze inhouding aan de bron wordt naderhand verrekend met de inkomstenbelasting die voor dividenden berekend wordt op 60% van het bruto dividend (dus na aftrek van een vrijgestelde schijf van 40%). Bij een inhouding aan de bron hoger dan de inkomstenbelasting op het dividend kan het ‘excedentaire’ (het te veel betaalde) gedeelte terugbetaald worden. Een in Frankrijk wonende belastingplichtige krijgt alleen vrijstelling van deze inhouding aan de bron op dividendinkomsten die in 2013 worden ontvangen, als hij in 2011 een fiscaal referentie-inkomen zoals vermeld op het aanslagbiljet had dat minder was dan 50.000 € (in het geval van een alleenstaande) of minder dan 75.000 € (in het geval van gehuwden of wettelijk / geregistreerd samenwonenden).

De rente-inkomsten zijn onderworpen aan een “prélèvement à la source” van 24%, die nadien met de inkomstenbelasting verrekend wordt. Deze inhouding is niet verplicht indien het fiscaal referentie-inkomen van 2011 zoals vermeld op het aanslagbiljet minder bedroeg dan 25.000 € (in het geval van een alleenstaande) of minder dan 50.000 € (in het geval van gehuwden of wettelijk / geregistreerd samenwonenden).
Wilt u vrijgesteld worden van de inhouding aan de bron op inkomsten (dividenden & rente) die u ontving in 2013, dan moet u een verklaring op eer (“attestation sur l’honneur”) overhandigen aan de uitbetalende instantie (bijvoorbeeld aan uw bank) uiterlijk 31 maart 2013. Indien (nadien) blijkt dat deze verklaring onterecht werd opgemaakt, dan moet u rekening houden met een boete van 10%.
Dividenden en rente worden ook nog eens onderworpen aan de Franse sociale belastingen of “prélèvement sociaux” van 15,5%.
Dit zijn geen sociale zekerheidsbijdragen, maar een 2de vorm van inkomstenbelasting.

Boeschepe, 25 maart 2013
Marnix Cornette en Stijn Neyrinck zijn eigenaar en medewerker van RFN – Société d’expertise comptable in Frankrijk (www.rfn.fr )

24

Iedereen die een vakantiehuis verhuurt in Frankrijk, of iedereen die zijn tweede huis in Frankrijk wel eens verhuurt, hoort dit formulier te kennen. Kwestie van invullen en inleveren bij de gemeente. Veel buitenlandse vakantiehuisverhuurders in Frankrijk blijven stug volhouden dat hun inkomsten zo laag zijn, dat dat gewoon zwart mag. En u weet: zolang je niet betrapt wordt mag alles…

Uit een gesprekje met de DDPP (Directions Départementale de la Protection des Populations) in de Vaucluse heb ik het volgende gedestilleerd. Ik ben er van overtuigd dat dit beleid niet beperkt is tot een typische toeristisch departement als de Vaucluse, maar dat de diensten in de meeste andere departementen er eenzelfde beleid op nahouden.

14004

Verreweg de meeste gemeentes weten precies wat de bestemming is van de bebouwing in het dorp. Zeker op het platteland (maar daar komen ook veel meer vakantiehuizen voor dan in de grotere steden). Ze weten dus welke gebouwen verhuurd worden als vakantiehuis. De DDPP (in samenwerking met de Belastingdienst) vraagt dus simpelweg bij de gemeente op welke gîtes zijn aangemeld. En tevens een lijst van bij de gemeente bekende vakantiehuizen die niet zijn aangemeld. Daarnaast vergelijkt de belastingdienst de adressen van internet-aanbiedingen voor vakantiehuizen met adressen op de ontvangen CERFA 14004 formulieren.

Degene die hun gîte niet hebben aangemeld kunnen dus bezoek verwachten. Van zo’n Peugeotje waar drie ambtenaren uitstappen. Je kunt nog volhouden dat die gîte alleen maar gebruikt wordt voor het onderbrengen van familie en vrienden, maar wellicht is er dan al eens wat gepost en is een mooie serie foto’s van kentekenplaten beschikbaar, waarvan de gîte-eigenaar mag bewijzen dat die allemaal bij vrienden en kennissen horen. 23 weken vol zitten met alleen maar vrienden en kennissen is niet erg geloofwaardig. Soms worden vragen gesteld over het energie- en watergebruik in de gîte. Of over cashstortingen elke week op je Franse bankrekening. Of stortingen op de Nederlandse rekening van de gîte-eigenaar van veel onbekenden (met een fijne vermelding van ‘huur gîte Frankrijk’ op de mededelingenregel van de bankoverschrijving). Is er voldoende bewijs van verhuur, zonder dat de gîte is aangemeld bij de gemeente, dan gaat de belastingdienst aan het rekenen met de lokale bezettingsgraden (gemiddeld 20 weken per jaar in de Vaucluse), met de gemiddelde prijzen per week en dat alles zover terug als dat de gîte is gekocht door deze eigenaar of de verbouwing als ‘voltooid’ is gemeld bij de gemeente. De opgelegde boete bestaat uit de gemiddelde omzet minus gemiddelde kosten van een dergelijke gîte per jaar * 45% belasting/sociale lasten (of 35,5% als de eigenaar buitenlands belastingplichtige is) maal het aantal jaren dat de gîte bestaat, maal 2 voor de straf. O, u bent ‘vergeten’ de voltooiing van de verbouwing te vermelden? In dat geval gaat de belastingdienst gewoon terug naar het jaar van aankoop. Reken even mee voor een voorbeeldgîte in de Vaucluse die de Nederlandse eigenaar al 5 jaar heeft: 20 weken * €395/week minus 50% kostenaftrek = €3950 winst uit verhuur. Belast met 35,5% is dat €1402 euro aan niet opgegeven belasting, maal 2 voor de straf, maal 5 jaar: Graag €14.000 cash afrekenen met de belastingdienst. En wel binnen 3 maanden.

Degene die hun gîte wel hebben opgegeven krijgen vanzelf een brief van de belastingdienst om de gerealiseerde omzet op te geven. Is die nul of ver onder de gemiddelde omzet van vergelijkbare gîtes in de regio, dan krijgt zo'n gîte en bijbehorende gîte-eigenaar extra aandacht. Voor een omzet tot €760 per jaar hoeft niks opgegeven te worden, maar daarboven is de gîtes-eigenaar VERPLICHT zich te melden bij de belastingdienst. Doet hij dat niet, dan komt de belastingdienst vanzelf langs en dan wordt de eigen opgave van verhuurinkomsten ineens een stuk minder gemakkelijk geloofd.

Frankrijk heeft hard geld nodig, zwart inkomen uit het toerisme is een sector waar veel te halen valt en dat is precies wat de overheid nu aan het doen is. En dat allemaal is een gevolg van het suffe CERFA 14004 formuliertje....

Wim

51

Extra vrijstelling van 20% en heffing op bouwgronden geschrapt

Naar aanleiding van de recente beslissing van de Conseil Constitionnel werd artikel 15 van de Loi de FInance 2013  helemaal van tafel geveegd, waardoor niet alleen het nieuwe voorziene stelsel voor bouwgronden geschrapt werd, maar ook de extra vrijstelling van 20% op andere onroerende goederen dan bouwgronden.

De intentie van president Hollande is om hiervoor met alternatieven te komen, maar dat is op dit moment hoogst onzeker.

...lees verder "Update omtrent plus value regeling"

1

Naar aanleiding van de recente publicatie van de voorstellen voor de belastingplannen 2013 en de vele vragen die mij zijn gesteld. zal ik in deze bijdrage een update geven van de laatste stand van zaken met betrekking tot de plus value. Op 28 september jl. zijn de voorstellen voor de belastingplannen 2013 aangekondigd, met daarin twee belangrijke nieuwe maatregelen aangaande de plus value-belasting.


Let wel, dit zijn aangekondigde voorstellen, nog geen definitieve nieuwe wetten. Zoals we in Franrkijk soms wel gewend zijn, kan het dus nog altijd veranderen!

"Choq d'offre"

De regering heeft zichzelf ten doel gesteld om 500.000 nieuwe woonruimtes te creëren,  waarvan 150.000 sociale woonruimtes. Om dit doel te kunnen bereiken, wordt een zogenaamd "Choq d'offre" in het leven geroepen, in de hoop dat hiermee de onroerend goed markt een boost krijgt vanaf 2013.

Deze Choq d'offre bestaat uit twee onderdelen:

1. een hervorming op het gebied van de plus value-regeling voor bouwterreinen

Deze hervorming is tweeledig. Vanaf 2015 zal de opgebouwde plus value op bouwterreinen worden belast tegen een tarief van 19%. Aan de andere kant zal vanaf  1 januari 2013 voor de verkoop van bouwterreinen het systeem van de oplopende aftrek (naar een volledige aftrek na 30 jaar) worden afgeschaft. De opgebouwde plus value blijft derhalve volledig belast.

Als overgangsmaatregel is wel bepaald dat voor overeenkomsten die zijn aangegaan middels een promesse de vente voor 1 januari 2013, de trapsgewijze aftrek nog wel zal gelden, mits de acte authentique bij de notaris getekend is voor 1 januari 2014.

2. een eenmalig aftrek van 20%

Vanaf 1 januari 2013 wordt een extra aftrekpost in het leven geroepen van 20% op de plus value voor onroerend goed, met uitzondering van bouwterreinen.  De overige regels (vrijstelling voor hoofdwoning, tarief 19%, vrijstelling na 30 jaar) blijven gehandhaafd.  We gaan dus niet terug naar het systeem van voor 2004.  De aftrek mag alleen worden genomen over de plus value-belasting, niet over de sociale lasten.

Rekenvoorbeeld (gelijk aan mijn vorige artikel)

Iemand verkoopt zijn tweede woning 25 jaar na aankoop voor een prijs van € 400.000,00. De woning is aangekocht voor een prijs van € 100.000,00.

Berekening bruto- plus value:

-          Verkoopprijs € 400.000,00

-          Aankoopprijs €100.000,00

-          Aankoopkosten (frais d’acquisition) € 7.500,00 (7,5%)

-          Verbouwingskosten € 15.000,00 (15%)

Gecorrigeerde aankoopprijs € 100.000,00 + € 7.500,00 + € 15.000,00 = € 122.500,00.

Bruto plus value: €400.000,00 -€ 122.500,00 = € 277.500,00

 

Berekening belastbare plus value:

25 jaar betekent een vrijstelling van 60% (12 x 2% + 7 x 4% + 8%) x € 277.500,00 = € 166.500,00

Belastbare plus value: € 277.500,00 - € 166.500,00 = € 111.000,00

Extra aftrek van  20%: € 111.000,00 - €22.200,00 = € 88.800,00

 

Belasting plus value:

€ 16.872,00 (19% x € 88.800,00)

€ 17.205,00 (15,5% x € 111.000,00)

Totaal te betalen: € 16.872,00 + € 17.205,00 = € 34.077

 

Zonder deze extra vrijstelling zou u betalen:

€ 21.090,00 (19% x € 111.000,00)

€ 17.205,00 (15,5% x € 111.000,00)

Totaal te betalen: € 21.090,00 + € 17.205,00 = € 38.295

 

VOORDEEL: € 38.295,00 - € 34.077,00 = € 4.218,00

Auteur: mr. Monique Rombouts, notaris bij Van Gogh notarissen & adviseurs

 

4

Na het schrijven van mijn voorgaand artikel is in de ministerraad aangekondigd dat er in 2013 een herziening van de plus value zal plaatsvinden. Hoe dit definitief gaat uitpakken is nog even koffiedik kijken.

Het blijft daarom de vraag of het zinvol is te wachten met een verkoop van uw woning of toch over te gaan tot verkoop nu het in de huidige markt niet vanzelfsprekend is dat op korte termijn een koper kan worden gevonden.

Auteur: mr. Monique Rombouts, notaris bij Van Gogh notarissen & adviseurs

40

Inleiding

Zoals reeds aangekondigd in mijn vorige artikel, zal ik in deze bijdrage de huidige plus value-regeling uiteenzetten en verduidelijken met een rekenvoorbeeld.

Wat is plus value

De plus value is simpelweg gezegd het verschil tussen de verkoopopbrengst en de aankoopprijs van uw woning in Frankrijk. Over deze verkoopwinst betaalt u een belasting. De berekende verkoopwinst kan naar boven of beneden worden gecorrigeerd.

Uitzonderingen op de regel

Slechts in een aantal gevallen zal de verkoopwinst onbelast zijn, te weten in de navolgende situaties:

...lees verder "De plus value regeling na 1 februari 2012"