Spring naar inhoud

Alweer geruime tijd geleden heb ik hier een stukje gepubliceerd over de Franse SARL  Recent zijn er wat aanpassingen in de regels gekomen die een gedeetelijke herschrijving van dit artikel noodzakelijk maken.

De Société À la Responsabilité Limitée (SARL) lijkt sprekend op de Nederlandse flex-B.V. en wordt opgericht door minimaal twee natuurlijke personen of rechtspersonen (associés). Er is een minimum bedrijfskapitaal vereist van €1, waarvan tenminste 20% gestort moet zijn op de datum voorafgaande aan de oprichting van het bedrijf en wel op een geblokkeerde bankrekening. Dat geld wordt pas weer vrijgegeven zodra het bewijs van inschrijving (extrait k-bis)  is afgegeven en de SARL dus uit de oprichtingsfase (in het Frans: en formation, ook wel afgekort tot e.f.) treedt. Tot zover is er niets veranderd... ...lees verder "De SARL, een update"

8

Van tijd tot tijd  behandel ik op deze site één van de 22 bedrijfsvormen waar een startende ondernemer in
Frankrijk uit kan kiezen. Deze keer de SAS, en dan met name in vergelijking met de SARL, de Société À la Responsabilité Limitée , die al eerder onderwerp van bespreking was op deze site.

De SAS, de Société par Actions Simplifiée, moet beschouwd worden als een tussenvorm tussen de SARL en de SA, (de Société Anonyme) . De SA is de Franse versie van de Nederlandse NV, een bedrijfsvorm die eigenlijk nooit interessant is voor kleine ondernemers.  De SAS biedt alle garanties  aan beleggers, zoals die door de SA worden gegeven, maar dan met de flexibiliteit van structuur van de SARL. In Frankrijk worden veel joint-ventures van grote bedrijven die de SA-structuur hebben ondergebracht in een SAS, maar er zijn ook enkele andere toepassingen.

...lees verder "De onderneming: de SAS vs. de SARL"